Công nghệ NANO chiết xuất từ vỏ trấu siêu bền.

Thành tựu khoa học – kĩ thuật vượt bậc của Kotopaint

Sơn Lót
NÈN TẢNG VỮNG CHẮC

Dễ THI CÔNG, TĂNG ĐỘ BỀN MÀU

NGĂN CHẶN KIỀM HÓA