Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán

Hiện tại công ty TNHH Sơn Koto Việt Nam chỉ áp dụng 1 hình thức thanh toán bằng chuyển khoản:

Số tài khoản:130 220 1046 141 

Tên tài khoản ngân hàng: Công ty TNHH Sơn Koto Việt Nam

Tại Ngân hàng: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – CN Trung Yên – Hà Nội

Lưu ý:

Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ tên đại lý chuyển tiền, họ tên người đại diện Cửa Hàng.

 

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, bán hàng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.

Tin nổi bật